Søren Hertz

Søren Hertz

Jeg er børne- og ungdomspsykiater med overenskomst med Sygesikringen. Jeg har været en del af det offentlige system siden min uddannelse som læge, har været ansat i sygehusvæsenet i en årrække, har også haft en periode i skolevæsenet i København. Jeg blev speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri i 1997, fik mulighed for at få overenskomst med Sygesikringen samme år – og har været med i PsykCentrum siden starten i 2000.

Jeg blev i 2006 spurgt af Akademisk Forlag, om jeg ville skrive en anden slags lærebog end den, der ellers havde været på markedet i en periode, lærebogen om børn og unges psykiske sygdomme. I 2008 udkom ”Børne- og ungdomspsykiatri – nye perspektiver og uanede muligheder”, der – som navnet antyder – placerer mit fag i en anden forståelsesramme. Bogen er nu kommet i 6. oplag og er oversat til svensk og norsk.

Jeg er godkendt som psykoterapeut af Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab og har tidligere også modtaget forskningscertificat fra Dansk Psykiatrisk Selskab.

Mit arbejde omfatter en bred vifte med udgangspunkt i børn og unge i udsatte positioner. Der er tale om undersøgelse og behandling/ samtaler, men også konsultationer, arbejdspladsudvikling, supervision, undervisning samt udvikling af teori og metode.

Privat bor jeg i Birkerød. Jeg har kone og 3 nu voksne børn.

 

Inspirationskilder

Som det fremgår af min efteruddannelse er min børne- og ungdomspsykiatriske praksis inspireret af bl.a. Gregory Bateson, Peter Lang, Gianfranco Cecchin, Tom Andensen, Jaakko Seikkula, Eia Asen og Peter Fonagy samt af tiden sammen med mine kolleger i PsykCentrum. Jeg er derfor del af en transdisciplinær videnskabstradition, der bl.a. fokuserer på, hvordan fænomener hænger sammen, at det ikke er muligt at beskrive fænomener uafhængigt af os selv og at der dermed ikke er tale om absolutte sandheder, men om foretrukken viden, der udløser foretrukne handlinger.

 

Arbejdsliv

Jeg blev læge i 1981 fra Københavns Universitet, speciallæge i børne- og ungdomspyskiatri i 1997 efter en række ansættelser primært i børne- og ungdomspsykiatrien på døgnafdelinger og i de ambulante funktioner. Jeg har været ansat 4 år i voksenpsykiatrien og 1 år på børneafdelinger, herunder ½ år på epilepsihospital.

 

Organisations- og tillidsarbejde

Jeg har tidligere været i Lægeforeningens Sundhedskomite samt i børneudvalget og i dens etniske udvalg. Jeg har været formand for Dansk Forening for Systemisk Terapi og Konsultation. Jeg har været medlem af Børneforeningen, som tidligere hed Mentalhygiejnisk Forening for børn og unge.

 

Jeg er aktuelt medlem af fagligt rådgivende udvalg tilknyttet tidsskriftet Fokus på Familien.

 

Jeg er medlem af et panel, der skriver klummer til Psykolog Nyt.

 


Kontakt Søren Hertz

hertz@psykcentrum.dk